Μονοκλωνικά αντισώματα: Μείωση νοσηλειών και θνησιμότητας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με Covid-19

Η έγκαιρη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του κορονοϊού, φαίνεται να μειώνει τις νοσηλείες και τη θνησιμότητα σε εξωτερικούς ασθενείς υψηλού…

Περισσότερα…

Συνέχεια… –>


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να Ακούς Επιλεγμένη μουσική για την στιγμή του καφέ σου, Δωρεάν χωρίς διαφημίσεις, να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα δωρεάν χωρίς διαφημίσεις, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook και Twitter.

ΦΑΡΜΑΚΟ

covid-19Αντισώματα:ασθενείςθνησιμότηταςκαικινδύνουμεμείωσημονοκλωνικάνοσηλειώνυψηλούφάρμακο

Comments are disabled.

Δεν Διαφημιζόμαστε. η Διαφήμιση μας Είσαι Εσύ Βοηθησε μας. Ευχαριστούμε.
Send this to a friend