ΥΕΘΑ: Τα εξοπλιστικά προγράμματα και τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Μετοχικά Ταμεία Ενόπλων Δυνάμεων (ΜΤΕΔ)» και στο συσχετισμό τους με τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο ΥΕΘΑ αρχικά αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχει κάνει, σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ στη συνέχεια μίλησε για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και για τα ποσά στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, σε συνάρτηση με τα προγράμματα εξοπλισμού.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι: «Την 26η Φεβρουαρίου 2021 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ζήτησε εγγράφως την επανεξέταση του ύψους της κράτησης 4% επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων ετών 2021-2027, που υπόκεινται οι πάσης φύσεως δαπάνες προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων υπέρ των οικείων Ταμείων -βάσει των ιδρυτικών νόμων των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων- με ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος των προβλεπόμενων πληρωμών των ως άνω προγραμμάτων των επόμενων ετών είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με το πραγματοποιηθέν ύψος προμηθειών την προηγούμενη δεκαετία».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος διευκρίνισε ότι «τα ποσά που εισρέουν στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων από την εν λόγω κράτηση δεν διακρίνονται ως προς την πηγή προέλευσής τους. Ειδικότερα, τα εξοπλιστικά προγράμματα εκτείνονται σε μεγάλη χρονική διάρκεια, κατά κανόνα πέραν του έτους, οι δε καταβληθείσες κρατήσεις τελούν σε άμεση εξάρτηση από το είδος του συμβατικού αντικειμένου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός τους σε ετήσια βάση».

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τον ν.4387/16 (Α’ 85), η χορήγηση παροχών από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και από τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων και αποκλείεται οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην παρ. 3 του ιδίου νόμου, που προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν.4494/17 (Α’ 165) διευκρινίζεται ότι ως «περιουσιακά στοιχεία των ταμείων» νοούνται οι λοιποί πόροι των Μετοχικών Ταμείων που χρηματοδοτούν τις χορηγούμενες παροχές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Intime News

The post ΥΕΘΑ: Τα εξοπλιστικά προγράμματα και τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων appeared first on OnAlert.

Συνέχεια… –>


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να Ακούς Επιλεγμένη μουσική για την στιγμή του καφέ σου, Δωρεάν χωρίς διαφημίσεις, να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα δωρεάν χωρίς διαφημίσεις, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook και Twitter.

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΥΕΘΑ

ΔΥΝΑΜΕΙΣδυνάμεωνΕΝΟΠΛΕΣΕνόπλωνΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑΕξοπλιστικά:καιΜΕΤΟΧΙΚΑΠρογράμματαΤαμείαΥΕΘΑ

Comments are disabled.

Δεν Διαφημιζόμαστε. η Διαφήμιση μας Είσαι Εσύ Βοηθησε μας. Ευχαριστούμε.
Send this to a friend